background

Eenvoudig uw klanten
online beheren

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. CASYMO houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van dienstverlening legt CASYMO gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals onze administratie en /of het verlenen van overige diensten zoals de informatieaanvraag administratie, of de administratie omtrent bijvoorbeeld voordeelaanbiedingen.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt CASYMO uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een brief te sturen aan: CASYMO, afdeling Klantenservice Pastoor Vermuntstraat 1a, 4851 CR Ulvenhout. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten of producten. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Onder ‘CASYMO’ wordt verstaan, CASYMO en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wijzigingen

CASYMO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een up-date.